Dijkman & van Doorn | notariaat-estate planning

De kunst van het nalaten

Vrijdag 18 juni 2021: Testamentcheckdag

Ook dit jaar doet ons kantoor mee aan de landelijke Testamentcheckdag van de EPN. De EPN is de vereniging van estate planners in het notariaat: de specialistenvereniging op het gebied van erfenissen en schenkingen. Ons kantoor is aangesloten bij die vereniging. De testamentencheckdag vindt plaats op vrijdag 18 juni 2021, de Dag van het erfrecht.

Coronaproof

Vanwege het coronavirus hebben we ook dit jaar gekozen voor een online opzet. In een videogesprek via WhatsApp, Microsoft Teams of Skype bespreken we met u of uw testament of levenstestament nog aansluit bij uw huidige situatie, uw huidige wensen en de huidige wet- en regelgeving (ook fiscaal). Kunt u niet videobellen? Dan kunnen we het gesprek eventueel ook telefonisch voeren.

Wat is de testamentcheck?

In het videogesprek bespreekt u met de (kandidaat-) notaris wat uw situatie is en wat u belangrijk vindt. De (kandidaat-) notaris bekijkt vervolgens of alles in uw huidige akte(n) goed geregeld is. Zo nee, dan geeft hij of zij u in het gesprek een vrijblijvend advies.

Bij de testamentcheck beoordelen we alleen uw testament of levenstestament.

Of u dat advies opvolgt en, zo ja, of u daarbij kiest voor ons kantoor, mag u helemaal zelf weten. Om het adviesgesprek gratis te kunnen houden, krijgt u geen schriftelijk advies.

Op uw huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden en samenlevingscontract kunnen we wel kort ingaan, maar het is niet de bedoeling om dit uitgebreid te bespreken.

Wat kost de testamentcheck?

De testamentcheck is een gratis adviesgesprek van ongeveer een half uur.

Als u er vervolgens voor kiest om uw testament of levenstestament door ons te laten aanpassen, dan krijgt u voor die aanpassing uiteraard wel gewoon een declaratie. Wij brengen onze werkzaamheden in rekening op basis van de bestede tijd. Hoeveel tijd het aanpassen van een akte vergt is vooraf niet precies te voorspellen, maar we kunnen u tijdens de testamentcheck wel een indicatie van de kosten geven, zodat u van tevoren weet waar u rekening mee moet houden.

Hoe gaat het in zijn werk?

  1. U vult onderstaand formulier in. Geeft u zich snel op, voordat onze agenda’s volgepland zijn.
  2. U stuurt uiterlijk 14 juni een kopie of scan van uw huidige testament naar ons kantoor.
    Als u in het verleden huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden, een samenlevingscontract, algemene volmachten of levenstestamenten hebt gemaakt, kunt u die ook meesturen.
    U kunt dit (1) per post verzenden, (2) bij ons kantoor in de brievenbus doen (Loolaan 1, Apeldoorn) of (3) mailen als pdf-bestand (info@dijkmanvandoorn.nl).
    Let op: u kunt de stukken niet afgeven! Wij willen namelijk het aantal bezoekers aan ons kantoor de komende tijd zoveel mogelijk beperken.
  3. Ons secretariaat belt u om een afspraak in te plannen voor de testamentcheck.
  4. Eén van onze (kandidaat-) notarissen brengt op de afgesproken datum en tijd het video- of telefoongesprek tot stand.

Aanmeldingsformulier

Met onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor een gratis testamentcheck.

Indien u (ook) de achternaam van uw echtgenoot of partner gebruikt, vermeld dan alstublieft (ook) uw geboortenaam ('meisjesnaam').
Indien u (ook) de achternaam van uw echtgenoot of partner gebruikt, vermeld dan alstublieft uw geboortenaam ('meisjesnaam').
Hier kunt u opgeven welke manier van (video)bellen uw voorkeur heeft.
Als u kiest voor een videogesprek via Microsoft Teams, ontvangt u via dit e-mailadres de link om in te loggen. We gebruiken dit e-mailadres ook om de afspraak voor de testamentcheck (datum en tijd) te bevestigen. Ontvangt u geen bevestiging per e-mail? Controleert u dan uw spambox / map 'Ongewenste items'.
Als u kiest voor een videogesprek via WhatsApp, voeren we via dit telefoonnummer een videogesprek. Als u NIET kiest voor een videogesprek via WhatsApp, mag dit ook een vast telefoonnummer zijn.
Hier kunt u eventuele vragen of opmerkingen vermelden

Uw privacy

Bovenstaande gegevens gebruiken we uitsluitend om met u te communiceren over de testamentcheck. We zullen de gegevens vernietigen als u ons geen opdracht geeft voor vervolgwerkzaakheden. In dat geval zullen wij ook de stukken die u bij ons hebt aangeleverd na de testamentcheck vernietigen.

Misschien hebt u in het verleden akten op ons kantoor laten opstellen. Toch vragen wij om ook in dat geval een kopie of scan daarvan aan ons toe te sturen. Het is voor ons namelijk lastig om via videobellen uw identiteit goed vast te kunnen stellen. En zolang uw identiteit voor ons niet 100% vaststaat, mogen wij u vanwege ons beroepsgeheim niets vertellen over akten die wij in bewaring hebben.