Dijkman & van Doorn is gefuseerd met Gietema Wevers. ⟶
Dijkman & van Doorn | notariaat-estate planning

De kunst van het nalaten

Estate planning

U wilt uw vermogen met zo min mogelijk belastingheffing terecht laten komen bij de personen die ú voor ogen heeft. Vakkundige estate planning kan u veel geld besparen en vooral: rust geven, omdat zaken goed geregeld zijn.

Wat is estate planning?

Estate planning is een specialisme rondom het erven en schenken, dat zich bovenal richt op de besparing van erfbelasting (voorheen: “successierecht”). Goede estate planning realiseert (forse) besparingen, waardoor er meer vermogen overblijft ten behoeve van de toekomstige erfgenamen.
Maar een goede estate planner kijkt niet alleen naar de fiscaal voordeligste vererving van een nalatenschap. Hij kijkt ook naar de doelen/wensen die een familie met het familievermogen heeft. Kan er bijvoorbeeld een familiestudiefonds in het leven worden geroepen? Of dient er een familiestatuut te komen om continuïteit van het familiebedrijf te waarborgen. Ook het tijdig regelen van de zeggenschap over een toekomstige erfenis is zeer belangrijk, zodat een onverwacht overlijden niet nog meer zorgen geeft.

Wanneer is estate planning voor u van belang?

  • Als u uw erfgenamen niet met een hoge heffing erfbelasting wilt opzadelen.
  • Als u de heffing van erfbelasting over de ‘papieren’ vorderingen uit de wettelijke verdeling van uw kind(eren) op de langstlevende bij het overlijden van de eerste ouder wilt voorkomen.
  • Als u wilt zorgen voor een goed verzorgde oude dag van de langstlevende, zónder (stief-) kinderen (of aangetrouwden) die hun erfdeel kunnen opeisen.
  • Als u uw (klein-)kinderen wilt helpen door het doen van schenkingen. Al dan niet belast met schenkbelasting (voorheen: “schenkingsrecht”), waarmee erfbelasting wordt bespaard én zij gelijktijdig van u een financiële basis krijgen voor hun studie, bedrijf of de aankoop van een huis.
  • Als u goede doelen wilt steunen door een gift, een legaat of een erfstelling.
  • Als u de zeggenschap over uw nalatenschap in vertrouwde handen wilt achterlaten.
  • Als u een (familie-)bedrijf heeft en ideeën heeft over de continuïteit daarvan.
  • Als u zich beseft dat verlies van feitelijke zeggenschap door een dementie of coma-situatie voor het beheer van uw vermogen ongewenste gevolgen heeft.

Wat kan Dijkman & van Doorn voor u betekenen bij estate planning?

Iedere situatie vraagt een eigen aanpak. Dijkman & van Doorn verdiept zich in uw specifieke situatie. Als zij alle relevante zaken meewegen, kunnen zij u een advies op maat geven. In de praktijk levert dit vaak grote besparingen op. En daarnaast: rust, omdat u weet dat zaken goed geregeld zijn.
Bij Dijkman & van Doorn wordt iedere vraag als een uitdaging gezien: hoe kan deze persoon, of dit bedrijf optimaal profiteren van de wet- en regelgeving? Om die reden wordt bij Dijkman & van Doorn gesproken van ‘de kunst van het nalaten.’

Specialistenvereniging

Een aantal van onze specialisten is gecertificeerd lid van de EPN, de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat. Daarvoor moeten zij, naast de permanente educatieverplichting die voor alle (kandidaat-) notarissen geldt, jaarlijks specifieke cursussen volgen op het gebied van estate planning. Daarnaast moeten zij huiswerkopdrachten inleveren over actuele onderwerpen en komen zij twee à drie keer per jaar bijeen in regionale groepen voor vakinhoudelijk overleg.
De gecertificeerde EPN-leden van ons kantoor hebben allen de postacademische specialisatieopleiding Estate Planning van de Grotius Academie afgerond.

EPN, de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat