Dijkman & van Doorn is gefuseerd met Gietema Wevers. ⟶
Dijkman & van Doorn | notariaat-estate planning

De kunst van het nalaten

Familiebedrijven

Familiebedrijven zijn bijzondere bedrijven. De dynamiek die het ‘management aan de keukentafel’ met zich meebrengt, is bijzonder. Binnen een familiebedrijf wordt vaak anders gedacht over externe financiering, over de bedrijfsopvolging, over het personeelsbeleid. Wanneer een bedrijf al vele generaties, al dan niet via het aandelenbezit, door één familie wordt beïnvloed, dan zit die cultuur tot in het laatste gen van het primair proces.
Familiebedrijven zijn echter niet te onderschatten: ze zijn gezamenlijk goed voor meer dan de helft van het Bruto Nationaal Product en bijna de helft van de totale werkgelegenheid!

Dijkman en van Doorn heeft grote affiniteit voor die vaak op traditie vorm gegeven eigenheid. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een familiestatuut. Maar ook bij het vormgeven van de bedrijfsopvolging, al dan niet met toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling.
Via de branchegroep familiebedrijven van Nysingh, waar Dijkman & van Doorn in participeert, is alle kennis voorhanden.

Family Business Estate planning

Middels op uw bedrijf gerichte estate planning, kunt u de volgende doelen realiseren:

  • Een goede basis voor de verzorging van uw partner en andere nabestaanden.
  • Borging van de continuïteit van uw onderneming.
  • Het realiseren van een degelijk opvolgingsscenario.
  • Grote besparingen erfbelasting (en soms ook inkomstenbelasting).
  • Kinderen en kleinkinderen die van u een (financiële) basis krijgen voor hun studie of de aankoop van een huis.
  • De ondersteuning van goede doelen, al dan niet binnen uw MVO.
  • Het regelen van de zeggenschap over uw nagelaten onderneming.

Family Governance

Een voorbeeld: met meerdere familieleden/aandeelhouders kan het lastig zijn om tot een goede, slagvaardige besluitvorming te komen. Of om het toezicht op die besluitvorming te borgen. Family Governance vormt het geheel van formele en informele regels die, voortkomend uit en tegelijk ook weer basis gevend aan de familiewaarden, tezamen structuur geven aan het besluitvormingsproces binnen het familiebedrijf.
Het familiestatuut is een uitstekende basis van waaruit de identiteit van de familie inhoud geeft aan die set van regels. En dat is geruststellend: de belangen van het bedrijf, de (al dan niet meewerkende) aandeelhouder en degene die de kar dagelijks trekt, zijn zo in balans. Je weet onderling waar je aan toe bent, waar de grenzen liggen.
Het geeft rust in de hectiek van een familiebedrijf, als zaken goed geregeld en vastgelegd zijn. Dijkman & van Doorn is al jarenlang een gewaardeerd partner bij vele familiebedrijven. Zij beschikken over de expertise om het voor uw bedrijf perfect te regelen.