Dijkman & van Doorn is gefuseerd met Gietema Wevers. ⟶
Dijkman & van Doorn | notariaat-estate planning

De kunst van het nalaten

Het familiestatuut, dat bent u zelf.

Als er iets maatwerk is, dan is het wel het familiestatuut. In de optiek van Dijkman & van Doorn is een goed familiestatuut: een door de familie gezamenlijk opgesteld document, dat de onderlinge verhouding tussen de drie basisfactoren -familie, bedrijf en eigendom- beschrijft en basis geeft aan de vaststelling van missie, visie en strategie van het familiebedrijf.

Het is bovenal een levend document, waarvan het gezamenlijk opstellen en bijhouden net zo belangrijk zijn. Het geeft een basis om de diversiteit van opvattingen binnen de familie een kans te geven en te kanaliseren. Al dan niet uitgewerkt in Family Governance. Zodat u van het beleidsniveau tot op het operationele niveau slagvaardig blijft. Kansen pakken binnen een stabiele omgeving, met respect voor de familiewaarden. Daar gaat het om.

Lees meer over het familiestatuut in de whitepaper ‘Het familiestatuut, dat bent u zelf.’

Het zal u rust geven, als er een goed familiestatuut is opgesteld. Dijkman & van Doorn werkt graag met familiebedrijven om dit vorm te geven. Het resultaat is in de praktijk voor alle partijen zeer positief.