Dijkman & van Doorn is gefuseerd met Gietema Wevers. ⟶
Dijkman & van Doorn | notariaat-estate planning

De kunst van het nalaten

Bewind & executele

Een kind dat aan de drugs is. Of een negentienjarige student die veel geld erft en onder invloed van verkeerde vrienden staat. Een oude moeder die het allemaal niet meer zo goed weet. Verantwoord financieel beheer is niet altijd vanzelfsprekend aanwezig.

Met een testamentair bewind of meerderjarigenbewind kunt u mensen tegen zichzelf, of anderen beschermen door één of meer bewindvoerders te benoemen over hun vermogen of een deel daarvan. Hun erfdeel in uw nalatenschap, bijvoorbeeld. Het opzetten van zo’n bewind luistert nauw.
Dijkman & van Doorn heeft ruime ervaringen in dergelijke zaken en weet hoe belangrijk het is om dit goed te regelen. Het zal u rust geven, als u weet dat het perfect is geregeld en vastgelegd.