Dijkman & van Doorn is gefuseerd met Gietema Wevers. ⟶
Dijkman & van Doorn | notariaat-estate planning

De kunst van het nalaten

LAT en meerrelatie

Ter verduidelijking: LAT is een afkorting van Living Apart Together en staat voor een liefdesrelatie tussen twee personen, zonder dat zij een gezamenlijke huishouding voeren. Er is geen wettelijk regeling die de zaken ten aanzien van hun relatie beschrijft.
Van een meerrelatie is sprake, wanneer meer dan twee mensen een gemeenschappelijk huishouding voeren. Bijvoorbeeld een broer met twee zussen.

Bij bovengenoemde relaties zijn er enkele belangrijke aandachtspunten: bij een vererving is het voor de erfbelasting meestal niet mogelijk om in aanmerking te komen voor het lage partnertarief en de hoge partnervrijstelling.
Het wegvallen van een partner geeft dan extra bittere gevolgen: een vererving is vrijwel onbetaalbaar.
Toch bestaat er binnen dergelijke relaties soms een grote verwevenheid tussen (en daarmee afhankelijkheid van) elkaars inkomen en/of vermogen. Niet alleen tijdens het leven. Ook daarna.
Wellicht is er bij u toch een oplossing mogelijk om de vererving betaalbaar te maken. Dijkman & van Doorn heeft dit voor verschillende klanten reeds succesvol gerealiseerd.