Dijkman & van Doorn is gefuseerd met Gietema Wevers. ⟶
Dijkman & van Doorn | notariaat-estate planning

De kunst van het nalaten

Overlijden

Bij overlijden overheerst in eerste instantie verdriet en emotie. Als de overledene instructies rondom de uitvaart heeft achter gelaten, scheelt dat die eerste dagen enorm.
Maar met een verzoek om een verklaring van erfrecht, start toch echt de administratieve rompslomp van de afwikkeling van de nalatenschap. Lukt het uw nabestaanden dan om dat op te pakken? En hebben zij de kennis om de nalatenschap fiscaal goed af te ronden?

Verklaring van erfrecht

Zonder een verklaring van erfrecht is het vaak niet mogelijk om over banktegoeden van de overledene te beschikken. Het is dus erg belangrijk, dat dit is geregeld.
Heeft u bij Dijkman & van Doorn een gesprek over de afgifte van een verklaring van erfrecht, dan zult u ook geïnformeerd worden over het testament, over het wel of niet ‘zuiver’ aanvaarden van de nalatenschap en de fiscale mogelijkheden om het vermogen zo gunstig mogelijk te laten vererven. Een compleet gesprek dus. Omdat zaken met elkaar verweven zijn.

Aangifte erfbelasting

In de aangifte inkomstenbelasting zijn sommigen redelijk thuis. De verzorging van een aangifte erfbelasting is echter complexer. Het vereist inzicht in de vererving én de speciale dynamiek van de Successiewet 1956. Een wet met bijzondere waarderingsgrondslagen en zogenaamde ‘fictiebepalingen,’ op grond waarvan ook heffing mogelijk is over belangen, die níet krachtens erfrecht zijn verkregen. Al met al een lastige materie.

Afwikkeling nalatenschap

Er zijn ook erfenissen die qua drama het verdriet rondom het overlijden ver overstijgen: veel schulden. Veel verschillende inzichten. Veel ruzie. Hoge aanslagen erfbelasting. Huizen die niet verkocht worden. Dijkman & van Doorn wordt hier dagelijks mee geconfronteerd.
Het is soms een hele kunst om de verdeling van een nalatenschap in goede banen te leiden. Dijkman & van Doorn ziet het als taak om mee te helpen om de lieve vrede terug te brengen binnen een familie en/of hoge heffingen te voorkomen.