Dijkman & van Doorn is gefuseerd met Gietema Wevers. ⟶
Dijkman & van Doorn | notariaat-estate planning

De kunst van het nalaten

Samenwonenden

Een samenlevingsovereenkomst kan nodig zijn om in aanmerking te komen voor het meest gunstige tarief voor de erfbelasting. Daarnaast is een notariële samenlevingsovereenkomst een eis om een goed werkend testament op de langstlevende partner te maken. Ook voor de toekenning van een partnerpensioen is vaak een notariële samenlevingsovereenkomst nodig. De combinatie met twee testamenten is veelal noodzakelijk om een goede regeling te treffen.

Kortom: er zijn verschillende redenen om dit goed te regelen. Besparing is een belangrijk argument. En rust, omdat u weet dat zaken goed geregeld en vastgelegd zijn. Dijkman & van Doorn weet precies hoe het zit en kan u van een passend advies voorzien.