Dijkman & van Doorn | notariaat-estate planning

De kunst van het nalaten

Schenken

Schenkingen kunnen belastingbesparingen opleveren. Het doen van een schenking krijgt een extra dimensie indien het doel van de schenking u na aan het hart gelegen is. Wat is er mooier om kinderen en kleinkinderen te helpen met een  financiële basis voor hun studie, bedrijf, of de aankoop van een huis? Of om een goed doel te ondersteunen? Rechtstreeks, of via een eigen fonds of stichting.

Dijkman & van Doorn ziet het doen van schenkingen als een belangrijk onderdeel van estate planning. Dagelijks adviseert Dijkman & van Doorn mensen hoe hier zorgvuldig mee om te gaan. Iedere situatie is uniek. Daarom is ieder advies ook maatwerk.