Dijkman & van Doorn is gefuseerd met Gietema Wevers. ⟶
Dijkman & van Doorn | notariaat-estate planning

Certificering van aandelen

Met certificering van aandelen splitst u de twee rechten op een aandeel: het recht op zeggenschap en de financiële rechten.
De aandelen van uw vennootschap (BV) draagt u over aan een door u in het leven geroepen stichting. Deze stichting geeft voor elk verworven aandeel een certificaat uit. De zeggenschap blijft achter in de stichting, waarin de oorspronkelijke aandeelhouder(s) als bestuurder(s) van de stichting in beginsel zitting hebben.
De financiële rechten komen terecht bij de certificaathouders; veelal is/zijn dit ook de oorspronkelijke aandeelhouder(s). Tot zover is er dus weinig van een certificering te merken, want de oude aandeelhouders hebben beide rechten.

Wat is dan het nut?
Indien een certificaathouder komt te overlijden, vererven wel de financiële rechten, maar niet de rechten op de zeggenschap. Die zijn nog steeds bij het bestuur van de stichting. Zo heeft u de zeggenschap stevig in de hand. Ook als u er niet meer bent, want ú maakt uit wie uw opvolger(s) in het bestuur is/zijn. Een gerust gevoel.
Het is veelal een hele kunst om een evenwichtige bestuurssamenstelling te realiseren. Wie zijn uw opvolgers? Wat mogen ze besluiten? Is unanimiteit vereist? Hoe informeert u uw opvolgers?
Dijkman & van Doorn kan u adviseren over dit onderwerp. Zij beschikken over de vereiste expertise en staan vele klanten op dit gebied bij. Het zal u rust geven, als dit perfect is geregeld en vastgelegd.