Dijkman & van Doorn is gefuseerd met Gietema Wevers. ⟶
Dijkman & van Doorn | notariaat-estate planning

Advisering aan goede doelen

Overweegt u een ANBI (Algemeen Nut beogende Instelling) op te richten? Wilt u een fusie aangaan, of een herstructurering doorvoeren? Welke structuur is dan gewenst? Hoe wordt het bestuur samen gesteld? En hoe moet het toezicht worden vormgegeven? En hoe ziet het noodzakelijke beleidsplan er uit?

Dijkman & van Doorn is regelmatig betrokken bij de oprichting of herstructurering van Algemeen Nut Beogende Instellingen. Door deze ervaring beschikt Dijkman & van Doorn over een uitgebreide expertise over dit onderwerp. Dit is met name waardevol voor ANBI’s zonder eigen juridische staf.

ANBI logo