Dijkman & van Doorn is gefuseerd met Gietema Wevers. ⟶
Dijkman & van Doorn | notariaat-estate planning

Singles

Testamenten

Zonder testament gaat uw nalatenschap naar uw familie. In eerste instantie zijn dat uw ouders, broers, zusters of de afstammelingen van laatstgenoemden. Als die er niet zijn, komt er wellicht een veelvoud aan verre neven en nichten opdraven. Met een testament bepaalt u zelf waar uw vermogen blijft. Bij een goed doel? Of bij een goede vriendin? U maakt het zelf uit. En dat geldt ook voor de vraag wie de verzorging van uw uitvaart en de afwikkeling van uw nalatenschap ter hand neemt.

Erfbelasting beperken

Als een ouder, broer of zus méér erft dan de vrijstelling, moet er 30 of zelfs 40% erfbelasting betaald worden. Dat geldt ook voor neven en nichten. Gelukkig kan die belastingdruk aanzienlijk worden beperkt. Dat is niet altijd eenvoudig, maar wij kunnen u daarbij helpen. Bijvoorbeeld door uw nalatenschap slim te verdelen over meerdere personen om meerdere vrijstellingen te benutten, door gebruik te maken van een vruchtgebruikconstructie of door uw vermogen met toepassing van de schenkingsvrijstellingen “op papier” alvast gefaseerd over te hevelen, terwijl u nog gewoon over uw vermogen kunt blijven beschikken.

Levenstestament (volmacht)

Het woord zegt het al: een levenstestament is een testament voor tijdens het leven, een ‘pre-testament’. In een levenstestament treft u voorzieningen voor het geval u zelf niet meer kunt handelen. Bijvoorbeeld ten gevolge van een ernstig ongeluk, ziekte of ouderdom.
Het levenstestament richt zich met name op het beheer van uw vermogen tijdens uw eventuele ziekte. Maar het levenstestament kan ook gebruikt worden om erfbelasting te besparen of om te voorkomen dat een groot deel van uw vermogen opgaat aan de “eigen bijdrage” als u wordt opgenomen in een verpleeghuis. Meer informatie over het levenstestament treft u hier aan.

Dijkman & van Doorn kan helpen om het beheer over uw vermogen goed te regelen. Dit geeft u rust. En ook voor uw naasten is het prettig als zaken goed vast liggen. Dijkman & van Doorn geeft u een advies op maat: uw persoonlijke situatie is het hiervoor het uitgangspunt.