Dijkman & van Doorn is gefuseerd met Gietema Wevers. ⟶
Dijkman & van Doorn | notariaat-estate planning

Disclaimer & privacy

De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Dijkman & van Doorn notariaat-estate planning is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens opgenomen in deze website. Dijkman & van Doorn notariaat-estate planning staat niet in voor de betrouwbaarheid van het verzenden van informatie aan haar via internet, e-mail of via onze website. Dijkman & van Doorn notariaat-estate planning kan niet garanderen dat haar op voormelde wijze toegezonden informatie haar vertrouwelijk en ongeschonden bereikt.

De privacy van de bezoekers aan deze website wordt gerespecteerd. Ook zal daarmee vertrouwelijk worden omgegaan door ter zake betrokken medewerkers en derden die verantwoordelijk zijn voor de gegevensopslag. Veiligheidsprocedures om de privacy te beschermen zijn onderdeel van de dienstverlening van Dijkman & van Doorn notariaat-estate planning. Onze Privacyverklaring kunt u via de link hiernaast inzien en downloaden.
Er wordt daarom uitsluitend gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding (https). Deze website verzameld voor twee doeleinden gegevens van de bezoekers. Het verzamelen van deze gegevens gebeurt gescheiden en op twee verschillende manieren:

  1. Deze website verzamelt en registreert de IP-adressen van de bezoekers met als doel de bescherming van deze website tegen cyberaanvallen. Deze gegevens worden opgeslagen op een versleuteld opslagmedium en worden na 4 weken automatisch verwijderd.
  2. Deze website verzamelt door middel van Google Analytics-cookies gegevens over de bezoekers en het gebruik van de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te verbeteren en om inzicht te krijgen in de bezoekers. Om het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers te waarborgen zijn de volgende maatregelen getroffen:
    – er is een bewerkersovereenkomst gesloten met Google;
    – het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd;
    – de door Google Analytics verzamelde gegevens worden niet gedeeld;
    – er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.