Dijkman & van Doorn is gefuseerd met Gietema Wevers. ⟶
Dijkman & van Doorn | notariaat-estate planning

Ellen van Baak

ellen-van-baak

“Bij een overlijden kunnen emoties uiteraard een grote rol spelen. Het is extra triest als nabestaanden elkaar in de haren vliegen, omdat zaken niet goed beschreven zijn. Een goed testament kan veel emotionele ellende voorkomen!”

Ellen van Baak studeerde notarieel- en Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht. Via het Erasmus uitwisselingsprogramma studeerde zij een jaar rechten aan de Universiteit van Cambridge. Als kandidaat-notaris heeft Ellen bij Jager Bokdam De Visser Netwerk Notarissen in Soest zich gespecialiseerd in het familierecht. Nu behoren estate planning en vooral het afwikkelen van nalatenschappen tot haar werkzaamheden.

Ellen is lid van de NOVEX, de Nederlandse organisatie voor executeurs.

Logo NOVEX