Dijkman & van Doorn is gefuseerd met Gietema Wevers. ⟶
Dijkman & van Doorn | notariaat-estate planning

Bedrijfsopvolgingsregeling

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is een fiscale faciliteit voor de inkomsten-, schenk- en erfbelasting. Het is een zéér interessante regeling. Zo kan een onderneming met een waarde van ruim € 1 miljoen onder voorwaarden vrij van schenk- of erfbelasting overgaan naar de bedrijfsopvolger. Over een even groot banktegoed zal, afhankelijk van de rest van het vermogen, bij een kind tot € 200.000,00 aan belasting geheven kunnen worden. Alle reden dus om uw vermogensstructuur zó vorm te geven, dat aan de voorwaarden voldaan kan worden. Ook uw testament en huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden moeten zo zijn ingericht dat de BOR kan worden benut.

Dijkman & van Doorn controleert of u aan alle voorwaarden voldoet. Ook op andere vlakken kan een advies worden geformuleerd. Wellicht is het interessant om uw effectendepot om te zetten in ondernemingsvermogen.
Eén van de vereisten is overigens dat uw onderneming nog ten minste vijf jaar na uw overlijden of schenking wordt voortgezet. Door continuïteitsplanning kunt u daar meer zekerheid over krijgen.
Het is veelal een hele kunst om er voor te zorgen dat aan alle voorwaarden is voldaan. Dijkman & van Doorn kan u daarin adviseren. Het geeft rust, als u weet dat deze zaken goed zijn geregeld en vastgelegd.