Dijkman & van Doorn is gefuseerd met Gietema Wevers. ⟶
Dijkman & van Doorn | notariaat-estate planning

Huwelijk uitgesteld door corona?

Door de huidige situatie is het helaas misschien ook bij jullie het geval: dat je je huwelijk hebt moeten uitstellen. Lange tijd van voorbereidingen van uitnodigingen, de jurk, locaties… en wellicht zijn er ook huwelijksvoorwaarden gemaakt bij de notaris.

Wat als je van tevoren huwelijkse voorwaarden hebt gemaakt waarin de oude datum is vermeld en je die voorwaarden al bij de notaris hebt getekend? Gelden deze nog wel als jullie het huwelijk door de huidige maatregelen hebben moeten uitstellen? Lijkt niet heel ingewikkeld, toch?

Toch is het van belang dat actie wordt ondernomen als het huwelijk is uitgesteld en jullie huwelijksvoorwaarden hebben opgesteld met daarin de ‘oude’ datum. Uitstel van het huwelijk kan namelijk invloed hebben op de uitwerking van de huwelijksvoorwaarden.

Zo bleek onlangs uit een procedure voor Rechtbank Den Haag van 7 februari 2020 (ECLI:NL:RBDHA:2020:1044). In deze situatie wordt het huwelijk drie jaar later gesloten dan de oorspronkelijk beoogde datum. Helaas komt het stel later in een echtscheidingsprocedure terecht en daar behandelt de rechtbank de vraag of de drie jaar eerder gemaakte huwelijksvoorwaarden wel gelden. De rechtbank oordeelt dat dat niet het geval is, want deze huwelijksvoorwaarden waren niet gemaakt met het oog op dit (latere) huwelijk. En wat betekent dat? Het stel is getrouwd in een algehele gemeenschap van goederen!*

Uiteraard, zoals zo vaak bij uitspraken, hangt het ook in deze situatie af van de concrete omstandigheden van het geval. Maar het leert ons wel dat we alert moeten zijn op uitstel van huwelijken als er al eerder huwelijksvoorwaarden zijn gemaakt en daarin een andere datum is genoemd. Neem daarom ook contact op met je notaris als dit bij jullie speelt!

*) Per 1 januari 2018 geldt overigens deze algehele gemeenschap van goederen niet meer als wettelijk uitgangspunt, maar een beperktere gemeenschap van goederen. Zie voor meer informatie daarover: https://www.notaris.nl/samen-verder/nieuwe-wet-beperkte-gemeenschap-van-goederen

mr. Madelon Bax-Burghout

Dit artikel bevat slechts algemene informatie en is niet bedoeld als vervanging voor een persoonlijk advies. Omwille van de leesbaarheid zijn bepaalde nuances achterwege gelaten.