Dijkman & van Doorn is gefuseerd met Gietema Wevers. ⟶
Dijkman & van Doorn | notariaat-estate planning

Bemiddeling

Het komt in de beste families voor: ruzie over de erfenis.
Soms gaat het om grote bedragen. Soms gaat het over juist heel kleine zaken. Wie krijgt de ring van moeder? Waarom gaat het horloge van vader naar de schoonzoon? Emoties spelen op en de vlam is in de pan, voordat men er erg in heeft.

Wat te doen? Juridische stappen (advocaat, rechter) polariseren vaak de standpunten. Het is kostbaar en de onderlinge relaties komen vaak niet meer goed. Mediation is dan een goedkoper en sneller alternatief. Het nadeel van mediation is wel dat het veelal voorbij gaat aan de inhoud van het conflict.

Maar er is een alternatief: Dijkman & van Doorn heeft flinke ervaring in het succesvol oplossen van zogenaamde ruzieboedels. Geen mediation, maar wel een oplossing.
Volgens een vooraf afgesproken opzet, komt Dijkman & van Doorn met een al dan niet bindend advies. Op de voor alle erfgenamen meest acceptabele basis: bijvoorbeeld een voor allen redelijke uitkomst en/of een uitkomst die het dichtst bij de wens van de overledene ligt.
In de praktijk heeft Dijkman & van Doorn vele onnodige ruzies weten te voorkomen, of in de kiem kunnen smoren. Voor nabestaanden geeft dit rust en kan energie worden gestoken in rouw en verwerking.