Dijkman & van Doorn is gefuseerd met Gietema Wevers. ⟶
Dijkman & van Doorn | notariaat-estate planning

Gevolgen van het coronavirus voor afspraken bij de notaris

Dijkman & van Doorn notariaat – estate planning neemt de risico’s van het coronavirus zeer serieus. Ook in deze bijzondere omstandigheden willen wij u zo goed mogelijk van dienst blijven. Daarom hebben wij de volgende maatregelen genomen.

Besprekingen

Om het risico op verspreiding van het virus te beperken, voeren we besprekingen zoveel mogelijk op afstand, dus zonder dat u daarvoor naar ons kantoor komt. Dat geldt ook als u geen ziekteverschijnselen hebt.

Wij bieden de volgende mogelijkheden voor een bespreking op afstand:

 • videobellen Skype;
 • videobellen via WhatsApp;
 • videobellen via Zoom; en
 • een telefoongesprek.

Als u een afspraak maakt met ons secretariaat, geeft u daarbij aan welke mogelijkheid uw voorkeur heeft en wat uw accountnaam (bij Skype of Zoom) dan wel uw telefoonnummer (bij WhatsApp) is.

Passeren van een akte

Uitgangspunt in de wet is dat u in persoon bij de notaris verschijnt. De notaris neemt de akte dan met u door en geeft daarop een toelichting. In veel gevallen wordt de akte daarbij slechts gedeeltelijk voorgelezen, maar in sommige gevallen is volledige voorlezing noodzakelijk. Daarna wordt de akte door u en de notaris ondertekend. Pas als de akte is ondertekend, is de akte geldig.

Hoe wij in de huidige omstandigheden omgaan met het passeren van de akte is afhankelijk van de situatie:

 1. Als u koorts of andere ziekteverschijnselen hebt, of in de afgelopen twee weken hebt gehad, mag u niet naar ons kantoor komen en komt de notaris ook niet bij u aan huis.
  In dat geval zijn er twee mogelijkheden:
  1. het passeren van de akte wordt uitgesteld; of
  2. we bespreken telefonisch of het mogelijk is om de akte op afstand te passeren, bijvoorbeeld d.m.v. een videobelverbinding via Skype, Zoom of WhatsApp).
   Sommige akten kunnen op basis van een volmacht worden ondertekend, maar dat geldt niet voor testamenten en schenkingen op papier die opeisbaar zijn bij overlijden. De wet schrijft daarvoor namelijk voor dat de testateur dan wel schenker in persoon voor de notaris verschijnt. Echter, in verband met de coronacrisis is er een tijdelijke wettelijke regeling die passeren via een videobelverbinding tijdelijk mogelijk maakt. Dit mag alleen als er echt geen andere mogelijkheid is.
 2. Als u geen ziekteverschijnselen hebt of hebt gehad, kan de akte gewoon op ons kantoor passeren. We willen echter ook in dat geval de risico’s beperken. Daarom zullen we de akte – bij voorkeur via videobellen of anders via een telefoongesprek – vooraf op afstand met u doornemen en daarop een toelichting geven.
  Vervolgens kunt u de akte bij ons op kantoor komen ondertekenen. Daarbij hoeven dan alleen nog enkele formaliteiten te worden vervuld. Uiteraard volgen we de richtlijnen van het RIVM.

Wat verwachten wij van u?

Als u koorts of andere ziekteverschijnselen hebt, of in de afgelopen twee weken hebt gehad, geeft u dat telefonisch aan ons door. We gaan ervan uit dat u daarover eerlijk tegen ons bent en onze medewerkers en hun gezinnen niet in gevaar wilt brengen. U komt in dat geval dus niet naar ons kantoor en samen bespreken we telefonisch wat de alternatieven zijn.

Bij uw aanwezigheid op ons kantoor vragen wij u twee meter afstand te houden van onze medewerkers en ook de overige richtlijnen van het RIVM te volgen.

Vervolg…

Op onze website zullen wij deze informatie bijwerken als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Raadpleegt u daarom regelmatig onze website.

Hebt u vragen? Neemt u dan contact met ons op telefoonnummer 055-3030991.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 22-04-2020.