Dijkman & van Doorn is gefuseerd met Gietema Wevers. ⟶
Dijkman & van Doorn | notariaat-estate planning

Schenken

Schenkingen kunnen belastingbesparingen opleveren. Het doen van een schenking krijgt een extra dimensie indien het doel van de schenking u na aan het hart gelegen is. Wat is er mooier om kinderen en kleinkinderen te helpen met een  financiële basis voor hun studie, bedrijf, of de aankoop van een huis? Of om een goed doel te ondersteunen? Rechtstreeks, of via een eigen fonds of stichting.

Dijkman & van Doorn ziet het doen van schenkingen als een belangrijk onderdeel van estate planning. Dagelijks adviseert Dijkman & van Doorn mensen hoe hier zorgvuldig mee om te gaan. Iedere situatie is uniek. Daarom is ieder advies ook maatwerk.

Gevolgen voor box 3

In veel gevallen zal een schenking leiden tot een hoger box 3-vermogen bij degene die de schenking krijgt. Dat heeft niet alleen gevolgen voor zijn vermogensrendementsheffing, maar kan er ook toe leiden dat de begiftigde niet langer in aanmerking komt voor bepaalde belastingkortingen en toeslagen. Het is belangrijk dat u hier van tevoren bij stilstaat als u een schenking wilt doen of aanvaarden. Wij hebben een aantal gevolgen voor u op een rijtje gezet. Ook in verband met de wetswijzigingen per 1 januari 2021.

Omgekeerd leidt een schenking tot een lager box 3-vermogen bij de schenker. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot een lagere eigen bijdrage voor de langdurige zorg.

Schenken als voorschot op de erfenis

Veel ouders willen hun kinderen gelijk behandelen. Als niet alle kinderen gelijktijdig een schenking krijgen, is het belangrijk om vast te leggen dat de schenking moet worden ingebracht in de nalatenschap. Anders wordt het kind dat al wel een schenking heeft gehad bevoordeeld ten opzichte van de andere kinderen als de ouder overlijdt voordat de schenking is rechtgetrokken.