Dijkman & van Doorn is gefuseerd met Gietema Wevers. ⟶
Dijkman & van Doorn | notariaat-estate planning

Ondernemingen

Als ondernemer houdt u dagelijks talloze zaken in de gaten. Het bedrijf moet draaien en stilstand is achteruitgang.
Naast deze dagelijkse hectiek is het van groot belang dat een aantal cruciale zaken goed geregeld en vastgelegd zijn. Dit geldt niet alleen voor start, overdracht, of beëindiging van het bedrijf.

Maar hoe zit het met de continuïteit van het bedrijf? Is er kans op ruzie bij de erfgenamen, als u overlijdt? Of tussen de erfgenamen en de eventuele andere aandeelhouders? Wie krijgt de zeggenschap na uw overlijden? Kunnen alle fiscale faciliteiten worden benut?
Dijkman & van Doorn heeft vele bedrijven als klant; klein en groot. Voor ieder bedrijf zijn de adviezen verschillend, omdat deze afhangen van de specifieke situaties en wensen.
Uitgangspunt is daarbij steeds om duidelijkheid te verschaffen over de bestaande situatie en om risico’s uit te sluiten of ten minste beheersbaar te maken. Dit leidt tot rust.
Rust, die een ondernemer goed kan gebruiken om het bedrijf aan te sturen.